​​​  ​

Skip Navigation LinksPrelegenci

ExchangeLaunch-2016.png

​​kamil.jpg

Kamil Bączyk​​

Certyfikowany specjalista i pasjonat technologii, na co dzień konsultant i trener. Regularny uczestnik wielu projektów i wdrożeń związanych z technologiami serwerowymi Microsoft, chmurą prywatną i grupą BPOS - głównie środowisk opartych o Microsoft SharePoint, stanowiących biznesową podstawę przedsiębiorstw. Aktywnie dzieli się swoją wiedzą i promuje nowe rozwiązania wspierając społeczności offline i online WGUiSW, dodatkowo jeden z liderów PInG, laureat konkursu Speaker Idol 2009 i specjalista w "Ask The Expert" na Microsoft Technology Summit. Microsoft MVP w kategorii Office Servers & Services.​  

piotr.jpg

Piotr Pawlik

Microsoft MVP w kategorii Office Servers & Services.

jakub.jpg 

 Jakub Galus

Jakub pracuje jako Technical Sales Manager w firmie Audiocodes i jest specjalistą od technologii głosowych.​

KS.png

Konrad Sagała

Konrad od 1993 zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych opartych o różne platformy sieciowe, od 1996 związany z platformą Microsoft Windows Server. Do jego specjalności należą: projektowanie i zarządzanie systemami usług pocztowych MS Exchange i pracy grupowej Skype for Business, projektowanie i zarządzanie systemami usług katalogowych MS Active Directory, projektowanie i zarządzanie infrastrukturą sieciową, usługami bezpieczeństwa i zarządzania tożsamością. Twórca Polskiej Grupy Profesjonalistów i Użytkowników Exchange PEPUG. Od 10 lat otrzymuje tytuł MVP, przez 9 lat w kategorii Exchange Server, ostatnio w kategorii Office Servers & Services.

foto_jacus.jpg
Jacek Światowiak

Jacek jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, gdzie od 2002 jest wykładowcą na Podyplomowym Studium. Autor szeregu publikacji, prelegent, trener i architekt rozwiązań serwerowych Microsoft, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa, usług katologowych i usług komunikacyjnych. Od kilku lat wyróżnianiany przez Microsoft nagrodą MVP, ostatnio w kategorii Office Servers & Services.